Antall produkter:   0
Sum:   0
Gå til kasse
Vis handlekurv
BRANSJER
Produkter
Utskriftsvennlig versjon

Personvernerklæring


Publisert: 05.01.2024

Behandlingsansvarlig

For oss i InTest AS så er beskyttelse av dine personlige data en viktig oppgave. Du får i denne personvernerklæringen informasjon om de viktigste delene av databehandling i vår virksomhet. Daglig leder er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, passord for innlogging på www.dinkalibrering.no og www.intest.no

Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og kan komme til å lagre adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Uten disse dataen kan vi ikke oppfylle avtale om levering eller vår kontrakt med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Vi benytter per nå ikke  kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

 

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Tidligere utsendt e-post markedsføring og informasjon anses som aksept for dette. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider, på e-post og til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.  Unntaket er at for å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som fraktselskaper (Postnord, Posten, Bring),  bank og betalingsformidlingsselskaper som Nets, Vipps, Paypal o.l. og eventuelle andre tredjeparter som kreves for å oppfylle vår avtale med deg. 
 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Dersom du kontakter oss på e-post eller via vår nettsiden så lagres informasjonen i 6 måneder for å sørge for et svar på henvendelsen og eventuelle oppfølgingsspørsmål.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.
 
 

Personvernombud

Daglig leder påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.
 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

info@intest.no

InTest AS, Øvre Langgate 26 D, 3110 Tønsberg

Tlf. 33310220

Annonsebilde
Kalibrering av måleinstrumenter
Vi tilbyr sporbar kalibrering og sertifisering av de fleste av instrumentene vi fører. Vi tilbyr også oversikt over dine instrumenter som skal til årlig kalibrering på portalen www.dinkalibrering.no , en webportal som varsler deg i forkant av sertifikatets utløpsdato, og gir deg tilgang til sertifikatene via portalen.