Antall produkter:   0
Sum:   0
Gå til kasse
Vis handlekurv
BRANSJER
Produkter
Inspeksjon del 2 - Renhet, Ruhet og Fuktighet

Inspeksjon del 2 - Renhet, Ruhet og Fuktighet

Publisert 15.03.2019
Alt arbeid med en overflate krever kvalitet, i alle ledd. Som fagfolk sier, det er bedre å gjøre 1 m2 riktig, enn 1000 m2 feil! Renhet, ruhet, saltinnhold, fuktighet er de viktigste parametre her. I denne artikkelen ser vi nærmere på ruhet, renhet og fukt. Salt på overflater og i blåsemidler kommer i egen artikkel. 

En feil i prosedyren kan fort føre til et kosmetisk resultat, hvor overflatebelegget kan trekkes av som avispapir. For å vite at vi har en malingsklar og godkjent flate, så må vi foreta en del målinger. Renhet, ruhet, saltinnhold, fuktighet er de viktigste parametre her! Det er ikke få verksteder som har sandblåst og klargjort stålet, men som opplever at malingen ramler av etter kort tid. Vi skal se litt nærmere på målemetodene.

Ruhet:

Uten tilstrekkelig ruhet, så får man dårlig adhesjon(vedheft) og belegget vil ikke feste seg til overflaten. Til å bedømme overflateruhet på sandblåst stål har man i Norge ofte brukt en ruhetskomparator i henhold til standarden ISO 8503. Komparatoren kommer i to forskjellige utgaver; Grit og Shot, og er delt inn i fire segmenter med ruhet fra 23 µm og opp til 170µm. Dette er en visuell kontroll hvor komparatoren sammenliknes med overflaten.  Svakheten er at den er subjektiv og at 2 inspektører fort kan vurdere dette ulikt.  For og videre dokumentere tas det ofte et bilde av overflaten som er synlig gjennom det sirkelformede hullet på komparatoren.

Vi erfarer at det nå stilles krav til påvising av ruhet med andre metoder enn kun bruk av komparator, så I dag har vi lagt flere av disse gamle målemetodene tilside.  Nye moderne(digitale) instrumenter gir ikke bare bedre måleresultater, men også minimerer brukerfeil som blant annet feilkalkulering. Vi bruker  ”topp til dalbunn” -måling med en overflateprofilmåler,  eller gjør bruk bruk av ’Testex-tape’,  som sammen med et mikrometer gir en god beskrivelse av ruheten.

Digitale overflate profilmålere SPG (Surface Profile Gages)Et slikt instrument er en dybdemåler med en fjærbelastet nål som kan måle dybder på inntil 500 μm. En SPG måler kalles en ”peak to valley” måler (topp og bunn) og er en rask måte å dokumentere en overflateprofil. Med en SPG probe, sammen med et PosiTector Advanced instrument, vil du kunne lagre målingene og få et gjennomsnitt som gir brukeren en god indikasjon på profilen av overflaten. Denne metoden gjør det mulig å dokumentere måleresultatene i en rapport. Det er viktig at du nullstiller instrumentet på en glassplate før bruk. I tillegg kan du teste nøyaktigheten med et metallshims, som du legger oppå glassplaten. Selve nåla kan byttes ut hvis den blir skadd eller slitt.

En annen metode for å måle overflateruhet på blåste flater er Testex tape. Testex tape er en replika tape med en polyester film og en skumkjerne som lager et avtrykk av overflaten ved at du beveger en pinne med kulehode over tapen. Metoden er en amerikansk ASTM D4417, ISO 8503-5 standard som også er mye brukt i Norge. Tapen måles med en FTG filmtykkelsesmåler (spesialmikrometer) eller med en PosiTector RTR probe. Hvis du bruker et mikrometer er det viktig at du trekker fra tykkelsen på tapen som er tilnærmet 50µm. Bruker du en PosiTector RTR trekker instrumentet automatisk fra tykkelsen på tapen. Testex tape finnes i flere utgaver, men den mest brukte er X-Coarse med måleområde 38-115µm.
En nyhet på markedet er en videreutviklet optical Testex tape som muliggjør et 2D og 3D fargebilde av overflaten. Denne Testex tapen kommer i to utgaver 20-64µm og 40-120µm. Tapen må måles med en PosiTector RTR 3D probe sammen med et PosiTector Advanced instrument.  Du vil kunne få måleresultater i Ra, Rq, Rz, Rp, ­Rv, Rt, Rpc (2D) og Sa, Sq, Sz, Sp, Sv, and Spd (3D).

Jeg har ved flere anledninger fått spørsmål om slepenålsmålere til bruk på testing av ruhet på blåste overflater (oftest er det da Ra og eventuelt Ry verdier som etterspørres). Utviklerne av denne RTR 3D- proben sier at med en slepenålsmåler vil en fjærbelastet arm med en nålspiss søke letteste vei fra A til B. Dette gjør at den kanskje går rundt de høyeste toppene, noe  som selvfølgelig påvirker måleresultatet. En annen fordel med Testex tapen at den lettere kan brukes på for eksempel rør og andre krummede overflater. Vi selger mange slepenålsmålere, men da normalt til bruk på maskinerte og andre flater med lavere ruhet enn det som er normalt på sandblåste flater. 

Støv på sandblåste flater

En overflate som ikke er renset for støv og avfallsprodukter fra rensingen, vil ha partikler i porene. Dette reduserer ruheten og kan også være grunn til blæredannelse/krakelering av belegget. Til å bedømme renhet på sandblåste overflater finnes det Støvtest sett ISO 8502-3. Settet består av en tape som limes på underlaget og presses ned med 4-5 kg trykk tre ganger over tapen. For å eliminere brukerfeil er det utviklet en fjærbelastet roller som gir tapen et eksakt trykk mot underlaget. Tapen festes på en gjennomsiktigplate og sammenliknes mot en skala fra 1-5. Her vil man visuelt kunne bedømme mengde og størrelse på støvpartikler som ligger igjen på overflaten. Tapen limes på et skjema til dokumentasjon.

’’ Det vil si, de bruker digitale instrumenter, men bruker de gamle analoge samtidig, for å dobbelsjekke om de nye virkelig har målt rett!’’

Klimatiske forhold: fuktighet

Vi kjenner til problemet om høsten spesielt. Når vi skal inn i bilen, selv på en godværsdag, så er sidene og vinduene våte, mens biltaket er helt tørt. Vi snakker om miljøet som gjenstanden(stålet) står i; lufttemperaturen, luftfuktigheten og duggpunktet er slik at vi får fuktighet på steder vi ikke var klar over. Når disse parametrene er ’i ulage’ for oss, så må vi unngå å belegge overflaten.

Når det gjelder måling av de klimatiske forhold har det også her vært en utvikling av utstyret som brukes. Enkelte sverger fortsatt til gamle slynge og duggpunktskalkulator, men det er mest dem som ikke stoler på den digitale utvikling! Det vil si, de bruker digitale instrumenter, men bruker de gamle analoge samtidig, for å dobbelsjekke om de nye virkelig har målt rett!

Krav til nøyaktige og raske klimamålere med mulighet til å logge de klimatiske forhold har ført til at flere produsenter har utviklet instrumenter som for eksempel Dewcheck og DPM. Slike klimamålere måler RH relativ fuktighet, TA lufttemperatur, TS overflatetemperatur og kalkulerer duggpunktstemperatur og forskjellen mellom overflate og duggpunktstemperatur. Dokumentasjon av de klimatiske forhold under malingsarbeidet er enkelt med et moderne instrument. Du kan velge manuelle målinger som du lagrer, eller så lar du klimamåleren logge automatisk. Husk at du lar en duggpunkt/klimamåler akklimatisere seg til omgivelsene før du starter målingene. Spesielt er lave «tørre» RH verdier vanskelig for enkelte instrumenter å måle.

Det finnes nå egne DPM prober med overflateprober på kabel som er magnetiske, slik at du kan logge kontinuerlig på objektet. Prober med IR måling av temperatur for varme og bevegelige deler, DPMA probe med innebygd vindmåler i tillegg, og DPMD-probe for måling inne i trykktanker og rør.

PosiTector DPM sin autologgingsfunksjon settes opp til å logge kontinuerlig med valgfritt intervall. Instrumentet sender automatisk målinger til skyen PosiTecor.net eller en FTP server (gjør at målingene kan importeres inn i bedriftens egne datasystemer), og den kan også settes opp til å sende e-post varsler når kritiske verdier nås. Dette gir en veldig god dokumentasjon av de klimatiske forholdene, (for eksempel i en malehall), hele døgnet.Denne artikkelen er skrevet av Øystein Bunes og publisert i Rust og Råte nr 3 -2018

Kategorier

 

Tags

Annonsebilde
Kalibrering av måleinstrumenter
Vi tilbyr sporbar kalibrering og sertifisering av de fleste av instrumentene vi fører. Vi tilbyr også oversikt over dine instrumenter som skal til årlig kalibrering på portalen www.dinkalibrering.no , en webportal som varsler deg i forkant av sertifikatets utløpsdato, og gir deg tilgang til sertifikatene via portalen.