Antall produkter:   0
Sum:   0
Gå til kasse
Vis handlekurv
BRANSJER
Produkter
Hvorfor og hvordan måle glans?

Hvorfor og hvordan måle glans?

Publisert 15.03.2019
Hvordan et produkt fremstår har mye med glans å gjøre. Høyglans produkter som for eksempel kjøkkendører og mobiltelefoner fremstår for de fleste av oss som lekre. Samtidig har det vært en interiørtrendt med svært matte interiørmalinger. En fordel med det er at defekter eller ujevnheter i overflaten ikke synes så godt. Forsvaret har også fokus på lav glans da deres materiell ikke skal reflektere sollys og dermed være lett å se.

Hvordan måler man glans?

Glans måles ved å skinne en bestemt mengde lys på en overflate og kvantifisere refleksjonen. Vinkel og metode bestemmes av overflaten. 60° vinkel er standard generell målevinkel, mens 20° vinkel benyttes ved høyglans overflater og 85° ved måling på matte overflater.

Glans måles etter en skala fra 0 – 100 (glansenheter = GU Gloss Units). Alle har stort sett en oppfattelses av hva blank og matt er, men begrepene er diffuse og vil variere med øyet som ser. Man kan heller ikke oppfatte mindre forskjeller i glans med det blotte øye.

Målerne leveres som enkeltvinkel målere, dobbel eller trippelvinkel i en måler. Valg av vinkel vurderes etter følgende oppsett etter måling med standard 60° vinkel :

 

Glansområde                      60° verdi                   Notater

 

Høyglans                              >70 GU                     Hvis målingene er over 70 GU så velg 20° vinkel

Medium glans                      10-70 GU                 

 

Lav glans                              <10 GU                     Hvis målingene er lavere enn 10 GU så endre til 85° vinkel

Klikk her for oversikt over våre glansmålere 

Hvorfor måle glans?

Glans er et aspekt i den visuelle oppfattelse som er like viktig som farge når man vurderer psykologiske faktorer som påvirker et produkt overfor en forbruker. Glansen på en overflate kan bli betydelig påvirket av flere faktorer som for eksempel hvor glatt overflate man oppnår ved polering, type belegg som er påført, tykkelsen på belegget samt kvaliteten på underlaget.


How is gloss measured?

Gloss is measured by shining a known amount of light at a surface and quantifying the reflectance. The angle of the light and the method by which the reflectance is measured are determined by surface and also aspect of the surface appearance to be measured.

Different aspects of the gloss of a surface are described by Hunter.


Why measure gloss?

Gloss is an aspect of the visual perception of objects that is as important as colour when considering the psychological impact of products on a consumer.

It has been defined as ‘The attribute of surfaces that causes them to have shiny or lustrous, metallic appearance.’

The gloss of a surface can be greatly influenced by a number of factors, for example the smoothness achieved during polishing, the amount and type of coating applied or the quality of the substrate.

Hunter's 6 ways to describe gloss

 

Kategorier

 

Tags

Annonsebilde
Kalibrering av måleinstrumenter
Vi tilbyr sporbar kalibrering og sertifisering av de fleste av instrumentene vi fører. Vi tilbyr også oversikt over dine instrumenter som skal til årlig kalibrering på portalen www.dinkalibrering.no , en webportal som varsler deg i forkant av sertifikatets utløpsdato, og gir deg tilgang til sertifikatene via portalen.